Bij de dood van Chávez

Vertel mij, mijn lieve linkse vrienden, vertel mij, vanwaar de elegieën voor Chávez? Vanwaar de eerbetuigingen voor een man die van mensenrechten een vod papier maakte? Vanwaar het ophemelen van iemand die Putin en Lukashenko, Assad en Kim Jong-il tot zijn grootste medestanders rekende? Vanwaar het rondtwitteren van ‘Hasta siempre, comandante’ voor een luitenant-kolonel onder wiens bewind het geweld door het dak ging en de economie door de vloer zakte? Het zijn moeilijke tijden voor links, en links heeft een held nodig. Maar alsjeblieft, ik bid je, laat Chávez niet die held zijn.

Je roept moord en brand wanneer de persvrijheid wordt ondergraven, de rechterlijke onafhankelijkheid beknot, en de democratische instellingen uitgehold — maar niet als het in naam van gelijkheid en solidariteit gebeurt: de revolutie rechtvaardigt veel, als je maar de juiste retoriek hanteert. Maar hoe kan je komen tot een samenleving waarin iedereen onbevreesd het woord durft nemen en waarin naar ieders stem evenzeer geluisterd wordt, wanneer een ongepaste mening als volksvijandig wordt afgebrand? Hoe kan je komen tot een samenleving waarin iedereen op gelijke voet behandeld wordt, wanneer één man je kan maken en kraken? Hoe kan je gelijkheid bekomen waar de rule of law plaats moet ruimen voor de rule by law? Hoe kan kan je gelijkheid bekomen door gelijkheid te ondermijnen?

Niemand zou zich de mindere mogen voelen van een ander; niemand mag in een positie belanden waarin hij een goede reden heeft zich vernederd te voelen. Dat vereist gelijkheid voor de wet en een gegarandeerde vrijheid van spreken en handelen, maar ook dat niemand de speelbal kan worden van een ander, en dat niemand in armoede moet leven. Chávez leek dat begrepen te hebben. Daarom had hij de mond vol van solidariteit. In een solidaire samenleving neemt de gemeenschap haar verantwoordelijk tegenover elk van haar leden als vanzelfsprekend op. Ze staat niet toe dat iemand zijn hand moet ophouden en moet rekenen op de welwillendheid van een ander om rond te komen. Daarom zijn instellingen nodig van de gemeenschap, voor de gemeenschap, instellingen waaraan iedereen bijdraagt en waarmee iedereen wordt ondersteund, zodat solidariteit gezien wordt als de gemeenschap die haar verantwoordelijkheid opneemt voor elk van haar leden. Solidariteit rijmt dus niet met liefdadigheid.

Maar wat deed Chávez? Ondanks alle retoriek over solidariteit, is wat hij organiseerde een door de staat gefinancierde liefdadigheid in zijn naam. Chávez is de behoeder der armen. Chávez is de man van wie de weldaad komt. Chávez is de bron van gelijkheid. — Dat is georganiseerde afhankelijkheid, geen solidariteit, georganiseerde afhankelijkheid bovendien die, door het vast te haken aan de persoon van Chávez, de legitimiteit van de staat ondergraaft — en daarmee ook de legitimiteit van geïnstitutionaliseerde solidariteit. Zo’n systeem is gedoemd ten onder te gaan.

Chávez verkwanselde de kans om een solidaire samenleving te bouwen, en hij verkwanselde de kans om een democratische samenleving te bouwen. Vanwaar dus je lofzangen? Ook zonder hem heeft links zijn helden. Toch?

Dat we het hier al bij al zo slecht nog niet doen

Wanneer één kind op vier elke dag opnieuw moet proberen te vergeten dat het leeft op de rand van armoede, en probeer maar eens onder die constant dreigende wolk uit te komen; wanneer we na nog eens een massale ontslagronde van een bedrijf dat zijn winsten wil veiligstellen niet meer lijken te kunnen doen dan de getroffen gezinnen aanmanen niet bij de pakken te blijven zitten, en om hen te helpen zullen we hun uitkeringen afbouwen; wanneer we een minister toejuichen want deze winter hoeven er toch niet al te veel mensen op straat te slapen, al meldt de krant nog steeds in een klein berichtje dat een man doodvriest in het centrum van Brussel; wanneer we een tweekamerappartement zonder stromend water laten verhuren aan een gezin van negen, want beter dat dan in een stationshal moeten leven, niet?, en denk je dan niet meteen aan die twee kleintjes, hoe oud zouden ze geweest zijn?, vijf jaar? zes?, die er op een driewielertje toertjes aan het rijden waren terwijl hun ouders tegen de muur lagen te slapen, en jij op weg naar een feestje; wanneer onze politie een naakte man kan doodschoppen en onze justitie perslui kan veroordelen voor het schrijven van wat ze denken; wanneer we in een kramp schieten wanneer we plots beseffen dat een Europa met open grenzen niet alleen betekent dat wij onze marchandise makkelijker kunnen slijten in Roemenië en Bulgarije, maar ook dat Bulgaren en Roemenen hier een betere toekomst mogen zoeken, al zoeken wij nog zoveel manieren om hen zo ver mogelijk van hier weg te houden in plaats van te kijken hoe we hen zo goed mogelijk op weg kunnen helpen; wanneer we bij het vaststellen van endemische werkloosheid en schooluitval in bepaalde wijken niet verder komen dan hen vermanen beter hun best te doen; wanneer we het blijkbaar nog steeds zo moeilijk vinden om hetzelfde natuurlijke respect op te brengen voor een vrouw als voor een man; wanneer we het te duur vinden om mensen met hiv die het zelf niet kunnen betalen gratis aids-remmers te geven; wanneer we mensen met psychische moeilijkheden wegstoppen in een cel en verder vergeten, want hen begeleiden kost ons te veel geld, en wie gaat het ook voor hen opnemen?; wanneer we enkel wat kunnen stamelen, wanneer we al onze woorden kwijt lijken te zijn, wanneer we niet weten waar kijken als ons nichtje vraagt waarom die man daar in zijn eigen vuiligheid zit, een blik bier gekneld in zijn vuist, en de onrust en de teleurstelling en de plaatsvervangende schaamte wolken op in haar hoofd en wij vinden het ondertussen zo makkelijk ons gemoed niet te laten bezwaren door de tegenslag van een ander want nooit is het ook onze verantwoordelijkheid; ik vraag je, hoe kunnen we dan zeggen, we doen het hier zo slecht nog niet?

De ziel is maar een mager beestje

Gezellig aan de toog van het café, of gezellig aan de barbecue op het terras —het hangt er maar van af hoe het met het weer gesteld is— leggen we onze ziel bloot. Nu valt er meestal niet al té veel bloot te leggen: de ziel is uiteindelijk maar een mager beestje. Maar ’t is wel een beestje dat goed is in op z’n minst één ding: het afschuiven van elke verantwoordelijkheid. Wat we ook doen of zeggen, oog in oog met kwalijke gevolgen zijn we altijd bijzonder goed in het vinden van redenen waarom die narigheid niet ons ten laste gelegd mag worden.

En zo hoor je dus een advocate vertellen hoe ze, op vakantie in Frankrijk, tegen honderd per uur over landwegen raast waar je maar vijftig mag, en hoe daar —oeps— plots twee politieagenten opduiken. Of ze niet wat te hard reed? De eerste reactie van ons, welopgevoede burgers: hoe kom ik hier onderuit? En dan volgt een betoog waarin zogenaamd aangetoond wordt dat toch helemaal niet te controleren valt of ze wel zo snel reed, en dat het dus ook geen pas geeft haar tegen te houden, laat staan te beboeten. Want waar is dan het einde? Willekeur! Dat ze wel degelijk veel te snel reed, mag op zo’n moment niet van tel zijn.

Tijdens een hoogoplopende discussie slinger je de ander de meest idiote verwensingen toe — maar da’s niet erg, want achteraf kun je toch altijd zeggen dat je jezelf niet was, want dat je boos en teleurgesteld was, en nog dronken op de koop toe. En wat je doet wanneer je dronken en boos bent, dat heeft uiteindelijk toch niet veel met jou te maken, of wel soms?

Soms hoef je niet eens jezelf vrij te spreken van alle blaam, maar is een ander bereid het wel te doen voor jou — wat eens zo makkelijk is. Dit weekend was het (nog eens) de beurt aan Johan van Overveldt, hoofdredacteur van Knack en Trends, om zijn absolutie te verlenen aan ’s werelds topbankiers hun hebzucht en thrill-seeking behaviour. De financiële crisis, ingezet door de val van Lehman Brothers in 2008, is niet hun schuld: de overheid had maar strengere regels moeten opleggen om zulk gedrag onmogelijk te maken. Door zulke idiotie niet expliciet te verbieden maakte de overheid het mogelijk dat bankiers domme dingen deden — en dus is zij ook verantwoordelijk voor de gebeurlijke stommiteiten, en niet de arme bankiers die voor miljarden aan rommelkredieten heen en weer schoven in de hoop op een hogere bonus dan het jaar voordien.

Maar niet alleen bankiers, ook onze eigen politici moeten we blijkbaar vrijpleiten van enige verantwoordelijkheid. Of zo heb ik het toch begrepen, toen Bruno Tobback, voorzitter van een partij die bij mijn weten nog steeds in de Vlaamse Regering zit, zei te hopen dat de Raad van State dat vervloekte UPlace-project zou afschieten. Het is dus niet aan de verkozenen van het volk en hun afgevaardigden in de regering om te bepalen hoe de maatschappij en de openbare ruimte vorm wordt gegeven — da’s iets dat we moeten overlaten aan procedureslagen en dure advocaten. En als UPlace er dan toch komt, lijkt de heer Tobback te zeggen, tja, dan kan je het ons moeilijk ten kwade duiden. Want wat hebben wij in godsnaam te maken met zo’n megaproject? We doen tenslotte maar een beetje aan politiek. Verwacht toch niet te veel van ons.

En zo kan iedereen zich wel ontdoen van elke verantwoordelijkheid voor z’n doen en laten. Onze ziel blijkt inderdaad maar een mager beestje te zijn.

Wees nu maar niet te lastig

Je zou het haast vergeten nu het blijkbaar bon ton geworden is om het generatieconflict te prediken. Je zou het haast vergeten nu ‘wij’, millenials, ons blijkbaar het slachtoffer horen te voelen van de hebzucht en het egoïsme van de voorgaande generaties. Je zou het haast vergeten nu ons steeds weer wordt ingepeperd dat wij, de jonge generaties, wéér maar eens de rekening gepresenteerd zullen krijgen. Maar: oudere generaties hebben niet alleen een verantwoordelijkheid tegenover wie na hen komt. Wij hebben ook een verantwoordelijkheid tegenover de oudere generaties.

Ik weet het, ik heb de tijdsgeest tegen. Ik hoor te klagen over het lot van mijn generatie. Ik kan er gelukkig gerust op zijn dat anderen dat wel voor mij zullen doen; men mag het me dus niet kwalijk nemen als ik even aandacht wil vragen voor een generatie die iets minder mediageniek is dan die van de hippe millenials.

De krantenberichten hebben vaak een triomfantelijke toon (als het niet in de context van het pensioendebat is, tenminste): we zijn met z’n allen nog nooit zo oud geworden.  Tachtig- en zelfs negentigjarige oudjes zijn al lang geen uitzondering meer. Zoveel jaren die we nog voor de boeg hebben! En toch… Met toenemende ouderdom komt vaak toenemende afhankelijkheid van anderen. En daar loopt het vaak mis.

De bedoeling van een rust- of verzorgingstehuis is om mensen, ook als ze niet meer alleen thuis kunnen wonen, toch een zo goed mogelijk leven te bieden. Verplegers en verzorgers, monitoren en kinesitherapeuten (als je ’t geluk hebt genoeg geld te hebben) — allen staan ze ter beschikking om je ook aan het eind van je leven zo veel mogelijk kansen te geven op geluk.

Of dat zou toch zo moeten zijn. Al te vaak echter ben je afhankelijk van de goodwill van de instelling en het personeel; al te vaak word je behandeld niet als degene om wie het zou moeten draaien, maar als een noodzakelijk kwaad dat in de weg staat van de soepele werking van de instelling en een uitgebreide koffiepauze voor het personeel. Al te vaak moet de verpleging de ene kamer in- en de andere uitrennen zonder oog te hebben voor de mens in de kamer: het schema moet immers op tijd afgewerkt raken. Al te vaak worden mensen al om vijf uur in bed gestopt: op de avondshift werkt immers minder man; je kunt van hen toch niet verwachten dat zij al dat werk zouden opknappen. Al te vaak worden mensen die klagen gezien als onverbeterlijke en ondankbare lastposten, desnoods te bestempelen als depressief — daar bestaat immers een pilletje voor dat hen wat kalmer zal houden. Al te vaak kun je iemand horen zeggen die terugkomt van een bezoekje aan het rustoord — “laat me daar alsjeblieft nooit belanden.”

Het nieuws komt uit het Verenigd Koninkrijk, maar het had net zo goed van dichter bij huis kunnen komen: na een reeks schandaaltjes in rusthuizen wil men zorgwerkers nu verplichten om een papier te ondertekenen waarmee ze beloven oudere patiënten waardig te behandelen. Zover staan we nu: een waardige behandeling van ouderen is blijkbaar geen vanzelfsprekendheid meer. Ja, je hebt veel goeie instellingen. Ja, je hebt veel goeie zorgwerkers. Maar niets garandeert dat jij het geluk gaat hebben in een goeie instelling met goeie zorgwerkers te belanden. Met ouderdom komt tegenwoordig niet alleen fysieke afhankelijkheid van anderen; al te vaak hangt het ook volledig van de goodwill van de andere af of jij ook op oudere leeftijd je kans op geluk krijgt.

Onze generatie is in betere omstandigheden kunnen opgroeien dan eender welke generatie voor ons. Voor een groot deel hebben we dat te danken aan het harde werk van onze ouders en onze grootouders. Het zou ons sieren mochten we wat meer verontwaardigd zijn over de manier waarop de oudsten soms behandeld worden. We dragen een verantwoordelijkheid tegenover hen.

 

Edit (12 oktober 2012): Naar aanleiding van een rapport van Itinera over het personeelstekort in de ouderenzorg illustreert Johan Truyers van seniorenorganisatie Okra in De Standaard wat een gebrek aan personeel concreet betekent:

Bejaarden krijgen ’s nachts een pamper aan zodat ze niet op het belletje moeten drukken voor hulp van een verpleegkundige om naar het toilet te gaan. Dat spaart werk uit. Dit is geen uitzondering, het gebeurt erg vaak. (…) Men zou directeurs en verpleegkundigen eens een pamper moeten aandoen om te begrijpen wat dat betekent. (…) Men zet een bord met eten voor een dementerende bejaarde maar er is geen personeel om eten te geven zodat de bejaarde dan maar niet eet. Of men geeft pap in plaats van boterhammen omdat dat sneller opgelepeld is.

Het leven in het bejaardentehuis, een feest.

Opvallend ook: rusthuizen die beheerd worden door ocmw’s en vzw’s zetten méér mensen in dan rusthuizen die door private zorgbedrijven worden uitgebaat:

Uit de inspectieverslagen van de rusthuizen bleek in 2007 dat de rusthuizen van OCMW’s en vzw’s 20 tot 30 procent meer personeel hadden dan de officiële norm, die zo laag is dat iedereen daar wel aan beantwoordt. (….) Die rusthuizen oordeelden dat ze dat extra personeel nodig hadden om goede kwaliteit te leveren. In de privérusthuizen lag het aantal personeelsleden lager.

Het mag natuurlijk niet verrassen dat een bedrijf, dat toch in de eerste plaats winst wil maken, beknibbelt op personeelskosten. Dat maakt het echter niet minder schandalig.