“Ne mens kan niet meer veilig over straat tegenwoordig.”

Edit (03/02/2014): Twee belangrijke opmerkingen:

 • Bij alle cijfers zijn ook de pogingen tot… meegeteld: dus niet alleen een ‘geslaagde’ diefstal, maar ook een poging tot diefstal wordt in de ‘diefstal’-statistieken meegeteld.
 • Lees ook mijn antwoord op de comment van Louis, die enkele pertinente vragen en opmerkingen maakt.

Een nieuwe verkiezingscampagne, dat betekent ook een nieuw blik campagnefilmpjes ter onzer lering en vermaak. Filmpje van de dag: Kris wil zich veilig voelen. En daarom kiest ze voor N-VA. Want, zegt Kris:

Amai ja, natuurlijk moet er meer politie komen. Ne mens kan niet meer veilig over straat tegenwoordig. Ik vind dat erg, dat ge in uw eigen stad schrik moet hebben.

Hoe zit het dus met die criminaliteitscijfers in België?

Het laatste jaar waar we via de federale politie volledige cijfers van kunnen krijgen is 2012. Tellen we de cijfers van alle geregistreerde misdrijven bij elkaar, dan krijgen we dit beeld:

Misdrijfcijfers
Misdrijfcijfers

Sinds 2000 is het totaal aantal misdrijven dus afgenomen van 97,9 naar 93,0 misdrijven per 1000 inwoners. Van het jaar 2013 zijn voorlopig alleen de cijfers van het eerste semester beschikbaar. Zouden we deze extrapoleren, dan zien we dat de dalende tendens in de criminaliteitscijfers zich nog doorzet om uit te komen op 86,1 misdrijven per 1000 inwoners.

Als we die cijfers wat van naderbij bekijken, zien we dat diefstal de belangrijkste categorie vormt.

Image

Ook hier zien we de daling in de criminaliteitscijfers (van 47,9 naar 40,1 misdrijven per 1000 inwoners), en ook hier zien we die daling zich doorzetten in 2013 (tot 36,6 per 1000). Dezelfde tendens zien we ook wanneer we enkel kijken naar diefstal met gebruik van wapens…:

Image

…maar niet als we kijken naar woninginbraak, waar na een initiële daling weer een stijging te merken viel (al zijn de cijfers voor 2013 weer wat beter, met een –voorlopige– daling naar 6,99 vaststellingen per 1000 inwoners):

Untitled

Drugsmisdrijven? In dalende lijn:

Image

En hetzelfde zien we voor misdrijven tegen de openbare veiligheid:

Image

Waar we die constante daling in de misdrijfcijfers sinds het begin van deze eeuw echter niet zien, is in de categorie ‘misdrijven tegen de lichamelijke integriteit’ (slagen en verwondingen vallen hieronder, net zoals (pogingen tot) moord en doodslag). Daar zien we eerst een stijging van 6,32 naar 7,62 misdrijven per 1000 inwoners, en vervolgens weer een kleinere daling, tot 7,49:

Image

Extrapoleren we opnieuw de cijfers van het eerste semester van 2013, dan stellen we vast dat die daling zich doorzet (tot 6,94 misdrijven tegen de lichamelijke integriteit per 1000 inwoners), maar zonder al onder het niveau van 2000 te duiken.

(Pogingen tot) moord en doodslag ten slotte vormt een kleine maar daarom niet minder belangrijke groep binnen de categorie ‘misdrijven tegen de lichamelijke integriteit’. Daar zien we een kleine stijging van 0,07 naar 0,09 misdaden per 1000 inwoners (in 2013 zien we –voorlopig– dan weer een kleine daling).

Image

Voor Kris zal het waarschijnlijk geen verschil maken, maar eigenlijk hoeft ze geen schrik te hebben om nog buiten te komen – of toch alleszins een pak minder dan een decennium geleden. De criminaliteitscijfers zijn in dalende lijn, en die daling lijkt zich voorlopig alleen maar door te zetten. Laat je dus geen schrik aanjagen door sommige partijen maar doe die deur open, Kris. Maak een wandelingetje, en geniet van de zon.

7 comments

 • Dag Mathias,

  Ik lees jouw stukjes af en toe eens -via bevriende FB gebruikers- vaak zitten die gepast qua diepgang (niet te oppervlakkig, maar ook niet te diep) om het publieke debat aan te wakkeren, maar hier vind ik dat jouw analyse eerder aan de oppervlakkige kant. Enkele bedenkingen:
  -zijn de data die je hanteert overheen de tijd vergelijkbaar ???
  Dit is een biggie. Net zoals het vergelijken van misdaadcijfers overheen landen een erg moeilijke aangelegenheid is (wat als misdaad beschouwd wordt durft wel eens grondig te verschillen), is dat overheen de tijd ook. Wordt er meer dan wel minder gerapporteerd dan vroeger? Worden alle aangiftes evenveel opgenomen -verhalen over agenten in het Brusselse die mensen die een aangifte doen “afraden”

  -Heeft de man het niet over perceptie? Veiligheid perceptie en veiligheid zijn verschillende zaken, maar een perceptie van onveiligheid of zelfs latent onbehagen kan ook erg destructief zijn voor een samenleving i.e buurten die je ontwijkt.

  -Er is een impliciete vergelijking met vroeger, maar is jouw vroeger ook hetzelfde als het vroeger van de burger?

  -Allicht zijn bepaalde delicten belangwekkender dan anderen. Problemen met druggebruik, openbare veiligheid en moord moet je -zoals je deels doet- apart bekijken.
  Dienaangaande lijkt drugbeleid me een mooi voorbeeld. Ik denk dat rond 2003 er een gedoogbeleid in voege is getreden dat de statistieken van drugs aanpast en bijgevolg ook de algemene statistieken die je presenteert.

  -Tenslotte, wat je met de verticale as doet vind ik allesbehalve keurig en classifeer ik als “data-populisme”. Je had in het algemene plaatje de verticale as kunnen laten beginnen bij 92.000 om het verschil nog spectaculairder te maken.

  Deze kritiek -als je dit zo wil lezen- is enkel bedoeld om de kwaliteit van jouw werk hoog te houden. Wat je er mee doet is jouw zaak natuurlijk -het is me ook niet altijd duidelijk wat je met deze blog wil bereiken.

  Louis

 • Dag Louis,

  Bedankt voor je reactie.

  Wat betreft de vergelijkbaarheid van de cijfers doorheen de tijd en het onveiligheidsgevoel: de politie zelf maakt een onderscheid tussen proactieve en reactieve misdrijven, waarbij de registratie van het eerste type meer afhankelijk is van de prioriteit die de politie zelf eraan geeft. Drugsmisdrijven zijn daar inderdaad een goed voorbeeld van. De andere categorieën waar ik de cijfers van geef, vallen echter onder de reactieve misdrijven, en daarvan zouden de cijfers dus beter vergelijkbaar moeten zijn doorheen de tijd. Met inderdaad de nuance dat ook de aangiftebereidheid van de bevolking wijzigingen kan ondergaan. Om dat probleem te ondervangen, verwijst de politie naar de Veiligheidsmonitor, die het onveiligheidsgevoel in rekening probeert te brengen. De laatste cijfers die ik daar te pakken heb gekregen, dateren echter al van 2008-2009. Zij zouden tegenover de periode 2000-2002 een daling laten zien van zowel het onveiligheidsgevoel als het mijdgedrag.

  Hoe ver ik moet teruggaan in de tijd om de statistieken te laten sporen met wat Kris (een vrouw, trouwens) aangeeft, is moeilijk te zeggen. Erg specifiek maakt ze het allemaal niet. Ik heb me er dus makkelijk vanaf gemaakt door simpelweg de cijfers te gebruiken zoals de federale politie ze zelf heeft gepresenteerd. Over langere termijn zou het aantal misdrijven echter een grotere dalende trend vertonen.

  Wat betreft de eerste grafiek, daar heb je natuurlijk gelijk in en die pas ik aan.

  Wat de bedoeling is van mijn blog kan ik moeilijk zeggen. Ik doe ook maar wat.

  matthias

 • Snel ben je wel. Bedankt voor de verduidelijking.
  Ik heb het filmpje in alle eerlijkheid niet bekeken… ik denk dat ik wel een inschatting kan maken van wat er gezegd wordt… en allicht word ik er niet vrolijker van.

  Of de veiligheidsmonitor adequaat het veiligheidsgevoel in rekening brengt… daar twijfel ik wel aan.

  Nu ik over de kwestie nadenk, vraag ik me af of er een demografische uitsplitsing van de data beschikbaar is (of zelfs ruwe data). Indien je die hebt, zou je een (ruwe) schatting kunnen maken van de relatieve onderrapportering in bepaalde subpopulaties.
  voorbeeld: Je zou kunnen inbeelden dat bepaalde groepen erg terughoudend zijn om naar de politie te stappen en sterker nog dat die groepen een grotere misdaad incidentie kennen. Als de groepen in omvang relatief zijn toegenomen zouden we dus een toename in de vertekening kunnen opsporen…

  Bovengaande gedachtengang strookt allicht niet helemaal met de NVA maar ik denk bijvoorbeeld aan de groep Bulgaarse inwijkelingen die het voorbije decennium (jouw horizon ongeveer) flink is toegenomen in het Gentse en voor wie dit verhaal op gaat.

  Dit allemaal terzijde natuurlijk.

  Louis

 • Navelstaarderij die cijfers je kan enkel een objectief beeld krijgen indien je vergelijkt met de ons omringende landen en enkel nog de steden want logischer wijs zal er minder criminaliteit zijn op het Franse platte land dan op ons verstedelijkt platte land. Het is droevig dat wij ons nu al 30 jaar laten verzuren door haatzaaiers met dezelfde slogan “Voor een veilig Vlaanderen” en moeten constateren dat dezelfde simpele zielen er met beide voeten intrappen. “De bange blanke oude Vlaamsche man”

  Pascal

 • Voor wat het waard is: autodiefstal wordt naar het schijnt als de meest betrouwbare statistiek beschouwd voor vergelijkingen (tijd of plaats.)
  Reden: je moet het aangeven voor de verzekeringen.
  Relevantie: ?

 • Dag Matthias,
  “omnis comparatio claudicant ” om het in de lievelingstaal van de nieuwe NVA-VB leider te zeggen, maar één ding is zeker : het gaat vaker om perceptie van veiligheid dan om de veiligheidsrisico’s zelf. Dat heeft het VB en nu NVA steeds uitgespeeld.
  Ik woon in Borgerhout (binnen de ring ) en ik ben hier ook geboren.
  In september wordt ik 65 en ik heb me nog nooit onveilig gevoeld !
  Als natuurlijk elk donker gekleurd gezicht dat niet van de zonnebank of 4 weken Benidorm komt, je al de daver op het lijf jaagt, is er iets mis tussen de oren en niet met de gekleurde medemens. Ik zou trouwens graag willen weten of die dame inderdaad in Borgerhout woont ?
  Het is onzin dat het in ons district onveiliger zou zijn dan elders en ervaringen uit mijn persoonlijke familiekring bewijzen zelfs het tegendeel.
  Als er al één ding onveilig is in Borgerhout dan is dat het verkeer op de Turnhoutsebaan; maar daar doet BDW als burgemeester en hoofd van de politie niets aan, hoewel veiligheid één van zijn prioriteiten is , zoals hijzelf beweert.
  beste groeten
  Mark

Submit a comment

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s